Adnoddau - Resources

Mae'r ardal hon yn cynnwys arddangosiadau fideo gan gerddorion, dawnswyr a gwneuthurwyr nodedig o Gymru.

This area contains video demonstrations by notable musicians, dancers and makers from Wales.

Mae'r Cwricwlwm i Gymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn nodi yn ei adran ‘y profiadau, yr wybodaeth a’r sgiliau’:

"Mae'r celfyddydau mynegiadol hefyd yn gyfrwng pwerus lle gall dysgwyr archwilio Cymru a'i thraddodiadau unigryw a'i diwylliannau amrywiol."

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd wrth i ni ddarganfod a chynhyrchu deunyddiau i gefnogi ysgolion gyda chymorth hael y cerddorion a'r artistiaid gorau yn ein tywysogaeth.

The recently published Curriculum for Wales states in its 'Experience, Knowledge and Skills' section that: 

"Children should experience a range of live and authentic experiences in the Expressive Arts, including those that explore and represent the cultural identities found in their community, Wales and the wider world in order to form a response and reflect on them."

This page will be regularly updated as we unearth and produce materials to support schools with the generous assistance of the finest musicians and artists in our principality.